Ghế gấp - Ghế tựa HP

Ghế gấp G01

Ghế gấp G01

Giá bán 264.000 đ

Kích thước (mm): W440 x D515 x H835

Chất liệu: Tùy chọn

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế gấp G01B

Ghế gấp G01B

Giá bán 514.000 đ

Kích thước (mm): W465 x D853 x H835

Chất liệu: Tùy chọn

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế gấp G02

Ghế gấp G02

Giá bán 384.000 đ

Kích thước (mm): W440 x D475 x H980

Chất liệu: Tùy chọn

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế gấp G03

Ghế gấp G03

Giá bán 420.000 đ

Kích thước (mm): W440 x D490 x H760

Chất liệu: Tùy chọn

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế gấp G04

Ghế gấp G04

Giá bán 373.000 đ

Kích thước (mm): W470 x D515 x H890

Chất liệu: Tùy chọn

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế gấp G04B

Ghế gấp G04B

Giá bán 557.000 đ

Kích thước (mm): W525 x D770 x H890

Chất liệu: Tùy chọn

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế gấp G05

Ghế gấp G05

Giá bán 427.000 đ

Kích thước (mm): W420 x D510 x H990

Chất liệu: Tùy chọn

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế gấp G06

Ghế gấp G06

Giá bán 454.000 đ

Kích thước (mm): W420 x D510 x H990

Chất liệu: Tùy chọn

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế gấp G07

Ghế gấp G07

Giá bán 577.000 đ

Kích thước (mm): W540 x D600 x H770

Chất liệu: Tùy chọn

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế gấp G08

Ghế gấp G08

Giá bán 454.000 đ

Kích thước (mm): W400 x D500 x H990

Chất liệu: Tùy chọn

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế gấp G09

Ghế gấp G09

Giá bán 454.000 đ

Kích thước (mm): W420 x D550 x H940

Chất liệu: Tùy chọn

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế gấp G10

Ghế gấp G10

Giá bán 316.000 đ

Kích thước (mm): W430 x D490 x H800

Chất liệu: Tùy chọn

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế gấp G11

Ghế gấp G11

Giá bán 268.000 đ

Kích thước (mm): W455 x D520 x H795

Chất liệu: Tùy chọn

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế gấp G12

Ghế gấp G12

Giá bán 422.000 đ

Kích thước (mm): W420 x D500 x H990

Chất liệu: Tùy chọn

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế gấp G135

Ghế gấp G135

Giá bán 267.000 đ

Kích thước (mm): W410 x D495 x H815

Chất liệu: Tùy chọn

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế gấp G136

Ghế gấp G136

Giá bán 335.000 đ

Kích thước (mm): W420 x D500 x H835

Chất liệu: Tùy chọn

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế gấp G137

Ghế gấp G137

Giá bán 267.000 đ

Kích thước (mm): W430 x D480 x H820

Chất liệu: Tùy chọn

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế gấp G14

Ghế gấp G14

Giá bán 404.000 đ

Kích thước (mm): W440 x D520 x H795

Chất liệu: Tùy chọn

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế gấp G15

Ghế gấp G15

Giá bán 371.000 đ

Kích thước (mm): W440 x D490 x H975

Chất liệu: Tùy chọn

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế gấp G16

Ghế gấp G16

Giá bán 332.000 đ

Kích thước (mm): W446 x D475 x H835

Chất liệu: Tùy chọn

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế gấp G18

Ghế gấp G18

Giá bán 307.000 đ

Kích thước (mm): W440 x D500 x H980

Chất liệu: Tùy chọn

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế gấp G20

Ghế gấp G20

Giá bán 540.000 đ

Kích thước (mm): W450 x H480 x H920

Chất liệu: Tùy chọn

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế gấp G30

Ghế gấp G30

Giá bán 290.000 đ

Kích thước (mm): W460 x D445 x H830

Chất liệu: Tùy chọn

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế gấp G34

Ghế gấp G34

Giá bán 1.145.000 đ

Kích thước (mm): W515 x D570 x H730

Chất liệu: Tùy chọn

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Đăng ký nhận tin
Cập nhật những thông tin từ công ty.
Tất cả thông tin sẽ được bảo mật an toàn

Nguyễn Hoàng Anh Quân © 2012 All Rights Reserved. Designed & Developed by HopPhat Design Team

Chương trình HOT từ Nội Thất Hợp Phát
3
.
.
.
.