Ghế gấp - Ghế tựa HP

Ghế gấp G01

Ghế gấp G01

Giá bán 285.000 đ

Kích thước (mm): 440x515x835

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế gấp G01B

Ghế gấp G01B

Giá bán 496.000 đ

Kích thước (mm): 465x653x835

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế gấp G02

Ghế gấp G02

Giá bán 376.000 đ

Kích thước (mm): 440x475x980

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế gấp G03

Ghế gấp G03

Giá bán 406.000 đ

Kích thước (mm): 450x490x760

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế gấp G04

Ghế gấp G04

Giá bán 383.000 đ

Kích thước (mm): 470x515x890

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế gấp G04B

Ghế gấp G04B

Giá bán 571.000 đ

Kích thước (mm): 545x780x890

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế gấp G05

Ghế gấp G05

Giá bán 428.000 đ

Kích thước (mm): 400x500x990

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế gấp G06

Ghế gấp G06

Giá bán 438.000 đ

Kích thước (mm): 400x500x990

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế gấp G07

Ghế gấp G07

Giá bán 557.000 đ

Kích thước (mm): 540x600x990

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế gấp G08

Ghế gấp G08

Giá bán 438.000 đ

Kích thước (mm): 400x500x990

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế gấp G09

Ghế gấp G09

Giá bán 438.000 đ

Kích thước (mm): 440x530x940

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế gấp G10

Ghế gấp G10

Giá bán 320.000 đ

Kích thước (mm): 430x490x800

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế gấp G11

Ghế gấp G11

Giá bán 269.000 đ

Kích thước (mm): 455x520x795

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế gấp G12

Ghế gấp G12

Giá bán 407.000 đ

Kích thước (mm): 400x500x990

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế gấp G135

Ghế gấp G135

Giá bán 267.000 đ

Kích thước (mm): 410x495x815

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế gấp G136

Ghế gấp G136

Giá bán 324.000 đ

Kích thước (mm): 420x500x835

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế gấp G137

Ghế gấp G137

Giá bán 267.000 đ

Kích thước (mm): 430x470x820

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế gấp G14

Ghế gấp G14

Giá bán 390.000 đ

Kích thước (mm): 440x520x795

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế gấp G15

Ghế gấp G15

Giá bán 357.000 đ

Kích thước (mm): 440x490x975

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế gấp G16

Ghế gấp G16

Giá bán 320.000 đ

Kích thước (mm): 446x475x835

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế gấp G18

Ghế gấp G18

Giá bán 310.000 đ

Kích thước (mm): 440x500x980

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế gấp G20

Ghế gấp G20

Giá bán 522.000 đ

Kích thước (mm): 450x480x920

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế gấp G30

Ghế gấp G30

Giá bán 293.000 đ

Kích thước (mm): 460x445x830

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế gấp G34

Ghế gấp G34

Giá bán 1.102.000 đ

Kích thước (mm): 515x570x730

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Đăng ký nhận tin
Cập nhật những thông tin từ công ty.
Tất cả thông tin sẽ được bảo mật an toàn

Nguyễn Hoàng Anh Quân © 2012 All Rights Reserved. Designed & Developed by HopPhat Design Team

Chương trình HOT từ Nội Thất Hợp Phát
1
.
.
.
.