Ghế lãnh đạo HP

Ghế lãnh đạo GL - GL203

Ghế lãnh đạo GL - GL203

Giá bán 1.977.299 đ

Kích thước (mm): W580 x D640 x H1020/1100

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế lãnh đạo GL - GL206

Ghế lãnh đạo GL - GL206

Giá bán 1.743.300 đ

Kích thước (mm):

Chân nhựa: W620 x D630 x H1050/1175

Chân mạ: W620 x D630 x H1025/1105

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế lãnh đạo GL - GL207

Ghế lãnh đạo GL - GL207

Giá bán 1.977.299 đ

Kích thước (mm): W550 x D650 x H940/1020

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế lãnh đạo GL - GL212

Ghế lãnh đạo GL - GL212

Giá bán 2.141.100 đ

Kích thước (mm): W580 x D640 x H1020/1100

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế lãnh đạo GL - GL214

Ghế lãnh đạo GL - GL214

Giá bán 1.462.500 đ

Kích thước (mm): Chân nhựa: W580 x D550 x H980/1105 Chân mạ:W580 x D550 x H940/1020

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh Đạo GL220

Ghế Lãnh Đạo GL220

Giá bán 2.035.799 đ

Kích thước (mm): Chân nhựa: W680 x D600 - 850 x H1000/1080 Chân mạ: W680 x D600 - 850 x H1000/1080

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế lãnh đạo GL - GL303

Ghế lãnh đạo GL - GL303

Giá bán 3.604.000 đ

Kích thước (mm): W650 x D600 x H1215/1295

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế lãnh đạo GL - GL304

Ghế lãnh đạo GL - GL304

Giá bán 2.035.799 đ

Kích thước (mm): W585 x D680 x H1180/1260

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế lãnh đạo GL - GL305

Ghế lãnh đạo GL - GL305

Giá bán 2.948.000 đ

Kích thước (mm): W645 x D650-915 x H1115/1240

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế lãnh đạo GL - GL307

Ghế lãnh đạo GL - GL307

Giá bán 2.187.900 đ

Kích thước (mm): W550 x D650 x H1050/1130

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế lãnh đạo GL - GL309

Ghế lãnh đạo GL - GL309

Giá bán 2.445.300 đ

Kích thước (mm): W620 x D520-1280 x H1215/1295

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế lãnh đạo GL - GL315

Ghế lãnh đạo GL - GL315

Giá bán 3.205.800 đ

Kích thước (mm): W580 x D650 x H1220/1300

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế lãnh đạo GL - GL316

Ghế lãnh đạo GL - GL316

Giá bán 2.503.800 đ

Kích thước (mm): W655 x D605-935 x H1080/1160

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế lãnh đạo GL - GL317

Ghế lãnh đạo GL - GL317

Giá bán 2.363.400 đ

Kích thước (mm): W585 x D680 x H1180/1260

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế lãnh đạo GL - GL318

Ghế lãnh đạo GL - GL318

Giá bán 3.264.000 đ

Kích thước (mm): W675 x D615 x H1195/1275

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế lãnh đạo GL - GL320

Ghế lãnh đạo GL - GL320

Giá bán 2.889.900 đ

Kích thước (mm): W600 x D710-1015 x H1160/1240

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế lãnh đạo GL - GL321

Ghế lãnh đạo GL - GL321

Giá bán 2.433.600 đ

Kích thước (mm):

Chân nhựa: W630 x D680-975 x H1215-1340

Chân mạ: W630 x D680-975 x H1205 -1280

Chân hợp kim: W630 x D680-975 x H1190 - 1270

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế lãnh đạo GL - GL322

Ghế lãnh đạo GL - GL322

Giá bán 2.211.300 đ

Kích thước (mm):

Chân nhựa: W620 x D600-870 x H1125 - 1200

Chân mạ: W620 x D600-870 x H1155 - 1235

Chân kim: W625 x D600-870 x H1135 - 1215

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế lãnh đạo GL - GL323

Ghế lãnh đạo GL - GL323

Giá bán 3.100.500 đ

Kích thước (mm): 660x620/1450x1120/1200

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế lãnh đạo GL - GL324

Ghế lãnh đạo GL - GL324

Giá bán 2.597.400 đ

Kích thước (mm): 630x690/890x1150/1230

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế lãnh đạo GL - GL326

Ghế lãnh đạo GL - GL326

Giá bán 4.504.500 đ

Kích thước (mm): 645x645/1600x1200/1180

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế lãnh đạo GL - GL327

Ghế lãnh đạo GL - GL327

Giá bán 3.322.800 đ

Kích thước (mm): 590x620/1610x1250/910

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế lãnh đạo GL - GL328

Ghế lãnh đạo GL - GL328

Giá bán 3.006.900 đ

Kích thước (mm): 690x670/900x1130/1210

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

44% off

Ghế lãnh đạo GL - GL329

Ghế lãnh đạo GL - GL329

Giá bán 1.392.300 đ

Kích thước (mm): 575x645x1170/1125

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Đăng ký nhận tin
Cập nhật những thông tin từ công ty.
Tất cả thông tin sẽ được bảo mật an toàn

Nguyễn Hoàng Anh Quân © 2012 All Rights Reserved. Designed & Developed by HopPhat Design Team

Chương trình HOT từ Nội Thất Hợp Phát
3
.
.
.
.