Ghế lãnh đạo SG

Ghế lãnh đạo SG - SG1020B

Ghế lãnh đạo SG - SG1020B

Giá bán 1.801.800 đ

Kích thước (mm): W640 x D720 x H1150/1270

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế lãnh đạo SG - SG350

Ghế lãnh đạo SG - SG350

Giá bán 1.907.100 đ

Kích thước (mm): W650 x D710 x H1125/1205

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế lãnh đạo SG - SG350B

Ghế lãnh đạo SG - SG350B

Giá bán 1.673.100 đ

Kích thước (mm): W650 x D710 x H1140/1270

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

5% off

Ghế lãnh đạo SG - SG608

Ghế lãnh đạo SG - SG608

Giá bán 3.627.000 đ

Kích thước (mm): W680 x D680-870 x H1000/1080

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế lãnh đạo SG - SG669

Ghế lãnh đạo SG - SG669

Giá bán 2.176.200 đ

Kích thước (mm): W620 x D670 x H1060/1135

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế lãnh đạo SG - SG669B

Ghế lãnh đạo SG - SG669B

Giá bán 1.930.499 đ

Kích thước (mm): W620 x D690 x H1065/1190

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế lãnh đạo SG - SG718

Ghế lãnh đạo SG - SG718

Giá bán 1.907.100 đ

Kích thước (mm): W590 x D655 x H990/1065

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế lãnh đạo SG - SG901

Ghế lãnh đạo SG - SG901

Giá bán 1.930.499 đ

Kích thước (mm): W620 x D670 x H1090/1215

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế lãnh đạo SG - SG903

Ghế lãnh đạo SG - SG903

Giá bán 3.264.300 đ

Kích thước (mm): W640 x D680 x H1130/1210

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

8% off

Ghế lãnh đạo SG - SG905

Ghế lãnh đạo SG - SG905

Giá bán 3.521.700 đ

Kích thước (mm): W650 x D750 x H1130/1210

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế lãnh đạo SG - SG908

Ghế lãnh đạo SG - SG908

Giá bán 3.264.300 đ

Kích thước (mm): W670 x D720 x H1130/1210

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế lãnh đạo SG - SG909

Ghế lãnh đạo SG - SG909

Giá bán 3.498.300 đ

Kích thước (mm): W630 x D690 x H1180/1260

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế lãnh đạo SG - SG910

Ghế lãnh đạo SG - SG910

Giá bán 2.515.500 đ

Kích thước (mm): W620 x D740 x H1050/1130

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế lãnh đạo SG - SG912

Ghế lãnh đạo SG - SG912

Giá bán 3.439.800 đ

Kích thước (mm): W670 x D700 x H1170/1245

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

31% off

Ghế lãnh đạo SG - SG913

Ghế lãnh đạo SG - SG913

Giá bán 2.574.000 đ

Kích thước (mm): W625 x D680 x H1140/1220

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

10% off

Ghế lãnh đạo SG - SG915

Ghế lãnh đạo SG - SG915

Giá bán 2.925.000 đ

Kích thước (mm): W630 x D670 x H1175/1250

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế lãnh đạo SG - SG920

Ghế lãnh đạo SG - SG920

Giá bán 3.627.000 đ

Kích thước (mm): W655 x D675/1500 x H1140/1220

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế lãnh đạo SG - SG921

Ghế lãnh đạo SG - SG921

Giá bán 2.854.800 đ

Kích thước (mm): W660 x D600/1690 x H1145/1220

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế lãnh đạo SG - SG922

Ghế lãnh đạo SG - SG922

Giá bán 3.123.900 đ

Kích thước (mm): W660 x D650 x H1130/1210

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế lãnh đạo SG - SG923

Ghế lãnh đạo SG - SG923

Giá bán 2.281.500 đ

Kích thước (mm):

Chân mạ: W630 x D700 x H1130/1210

Chân nhựa: W650 x D700 x H1115/1190

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế lãnh đạo SG - SG924

Ghế lãnh đạo SG - SG924

Giá bán 2.620.800 đ

Kích thước (mm): W610 x D620 x H1105/1185

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

5% off

Ghế lãnh đạo SG - SG925

Ghế lãnh đạo SG - SG925

Giá bán 3.872.699 đ

Kích thước (mm): W625 x D600/885 x H1130/1210

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế lãnh đạo SG - SG926

Ghế lãnh đạo SG - SG926

Giá bán 2.363.400 đ

Kích thước (mm): W650 x D705 x H1085/1160

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế lãnh đạo SG - SG927

Ghế lãnh đạo SG - SG927

Giá bán 2.047.499 đ

Kích thước (mm): W655 x D665 x H1090/1165

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Đăng ký nhận tin
Cập nhật những thông tin từ công ty.
Tất cả thông tin sẽ được bảo mật an toàn

Nguyễn Hoàng Anh Quân © 2012 All Rights Reserved. Designed & Developed by HopPhat Design Team

Chương trình HOT từ Nội Thất Hợp Phát
3
.
.
.
.