Ghế lưới nhân viên

Ghế lưới nhân viên GL101

Ghế lưới nhân viên GL101

Giá bán 934.000 đ

Kích thước (mm): Ghế chân nhựa: W590 x D540 x H925/1050 (mm) Ghế chân mạ: W590 x D540 x H840/920 (mm)

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế lưới nhân viên GL101B

Ghế lưới nhân viên GL101B

Giá bán 921.000 đ

Kích thước (mm): KT chân nhựa: W590 x D540 x H925/1050 (mm) KT chân mạ: W590 x D540 x H890/970 (mm)

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế lưới nhân viên GL101K

Ghế lưới nhân viên GL101K

Giá bán 851.000 đ

Kích thước (mm): Ghế chân nhựa: W485 x D540 x H925/1050 (mm) Ghế chân mạ: W485 x D540 x H840/920 (mm)

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế lưới nhân viên GL104

Ghế lưới nhân viên GL104

Giá bán 1.065.000 đ

Kích thước (mm): 590x580x915/1080

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế lưới nhân viên GL109

Ghế lưới nhân viên GL109

Giá bán 1.276.000 đ

Kích thước (mm): 590x560x955/1080

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế lưới nhân viên GL110

Ghế lưới nhân viên GL110

Giá bán 1.148.000 đ

Kích thước (mm): 600x560x925/1050

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế lưới nhân viên GL112

Ghế lưới nhân viên GL112

Giá bán 1.404.000 đ

Kích thước (mm): 600x520x975/1100

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế lưới nhân viên GL113

Ghế lưới nhân viên GL113

Giá bán 904.000 đ

Kích thước (mm): KT chân nhựa: W545 x D530 x H910/990 (mm) KT chân thép mạ: W545 x D530 x H910/1135 (mm)

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế lưới nhân viên GL117

Ghế lưới nhân viên GL117

Giá bán 1.090.000 đ

Kích thước (mm): Chân nhựa: W560 x D570 x H985/1110 (mm) Chân mạ: W560 x D570 x H955/1035 (mm)

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế lưới nhân viên GL119

Ghế lưới nhân viên GL119

Giá bán 1.070.000 đ

Kích thước (mm): KT Chân nhựa: W570 x D630 x H935/1060KT Chân mạ: W570 x D630 x H900 /980

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế lưới nhân viên GL201

Ghế lưới nhân viên GL201

Giá bán 1.450.000 đ

Kích thước (mm): Chân ghế nhựa: W600 x D540 x H1040 – 1165 (mm). Chân ghế mạ: W600 x D540 x H1010 – 1090 (mm).

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế lưới nhân viên GL208

Ghế lưới nhân viên GL208

Giá bán 1.450.000 đ

Kích thước (mm): 625x600x995/1120

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế lưới nhân viên GL216

Ghế lưới nhân viên GL216

Giá bán 1.369.000 đ

Kích thước (mm): 590x595x960/1040

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế lưới nhân viên GL217

Ghế lưới nhân viên GL217

Giá bán 1.195.000 đ

Kích thước (mm): KT chân mạ: W630 x D605 x H975/1055 (mm) KT chân nhựa: W630 x D605 x H1000/1125 (mm)

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế lưới nhân viên GL218

Ghế lưới nhân viên GL218

Giá bán 1.543.000 đ

Kích thước (mm): Ghế chân nhựa: W600 x D645 x H1000/1125 mm Ghế chân mạ: W600 x D630 x H1985/1065 mm

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế lưới nhân viên GL219

Ghế lưới nhân viên GL219

Giá bán 1.427.000 đ

Kích thước (mm): Chân nhựa: W605 x D560 x H960/1085 (mm) Chân mạ: W605 x D560 x H925/1005 (mm)

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế lưới nhân viên GL220

Ghế lưới nhân viên GL220

Giá bán 2.018.000 đ

Kích thước (mm): Ghế chân nhựa: W660 x D600 - 850 x H1045/ 1170 (mm) Ghế chân mạ: W660 x D600 - 850 x H1010/1090 (mm)

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Đăng ký nhận tin
Cập nhật những thông tin từ công ty.
Tất cả thông tin sẽ được bảo mật an toàn

Nguyễn Hoàng Anh Quân © 2012 All Rights Reserved. Designed & Developed by HopPhat Design Team

Chương trình HOT từ Nội Thất Hợp Phát
1
.
.
.
.