Ghế nhân viên HP

Ghế lưới nhân viên GL101

Ghế lưới nhân viên GL101

Giá bán 987.000 đ

Kích thước (mm): Chân nhựa 590x540/925-1050 - Chân mạ 590x540/840-920

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế lưới nhân viên GL101B

Ghế lưới nhân viên GL101B

Giá bán 891.000 đ

Kích thước (mm): 590x540/925-1050

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế lưới nhân viên GL101K

Ghế lưới nhân viên GL101K

Giá bán 861.000 đ

Kích thước (mm): Chân nhựa 590x540/925-1050 - Chân mạ 590x540/840-920

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế lưới nhân viên GL104

Ghế lưới nhân viên GL104

Giá bán 1.032.000 đ

Kích thước (mm): 590x580/915-1040

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế lưới nhân viên GL109

Ghế lưới nhân viên GL109

Giá bán 1.233.000 đ

Kích thước (mm): 590x560/955-1080

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế lưới nhân viên GL110

Ghế lưới nhân viên GL110

Giá bán 1.107.000 đ

Kích thước (mm): 600x560/925-1050

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế lưới nhân viên GL112

Ghế lưới nhân viên GL112

Giá bán 1.348.000 đ

Kích thước (mm): 600x520/975-1100

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế lưới nhân viên GL113

Ghế lưới nhân viên GL113

Giá bán 907.000 đ

Kích thước (mm): Chân nhựa 545x530/910-1135- Chân mạ 545x530/910-990

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế lưới nhân viên GL117

Ghế lưới nhân viên GL117

Giá bán 1.150.000 đ

Kích thước (mm): Chân nhựa 560x570/985-1110 - Chân mạ 560x570/955-1035

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế lưới nhân viên GL119

Ghế lưới nhân viên GL119

Giá bán 1.027.000 đ

Kích thước (mm): 570x630/935-1060

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế nhân viên SG - SG130

Ghế nhân viên SG - SG130

Giá bán 609.000 đ

Kích thước (mm): 530x540/735-860

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế nhân viên SG - SG130K

Ghế nhân viên SG - SG130K

Giá bán 571.000 đ

Kích thước (mm): 420x540/735-860

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế lưng trung SG1425

Ghế lưng trung SG1425

Giá bán 1.083.000 đ

Kích thước (mm): 590x590x955-1080

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế lưng cao SG216

Ghế lưng cao SG216

Giá bán 1.248.000 đ

Kích thước (mm): 640x640x1125-1250

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế lưng trung SG225

Ghế lưng trung SG225

Giá bán 1.195.000 đ

Kích thước (mm): 580x610x1000-1125

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế nhân viên SG - SG502

Ghế nhân viên SG - SG502

Giá bán 1.400.000 đ

Kích thước (mm): 600x520/975-1100

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế nhân viên SG - SG528

Ghế nhân viên SG - SG528

Giá bán 1.174.000 đ

Kích thước (mm): 610x530/1000-1125

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế nhân viên SG - SG529

Ghế nhân viên SG - SG529

Giá bán 742.000 đ

Kích thước (mm): 455x470/795-920

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế nhân viên SG - SG532

Ghế nhân viên SG - SG532

Giá bán 1.039.000 đ

Kích thước (mm): 520x500/840-965

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế nhân viên SG - SG550

Ghế nhân viên SG - SG550

Giá bán 673.000 đ

Kích thước (mm): 560x540/900-1025

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế nhân viên SG - SG550K

Ghế nhân viên SG - SG550K

Giá bán 644.000 đ

Kích thước (mm): 440x540/900-1025

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế nhân viên SG - SG555

Ghế nhân viên SG - SG555

Giá bán 787.000 đ

Kích thước (mm): 540x500/855-980

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế nhân viên SG - SG555K

Ghế nhân viên SG - SG555K

Giá bán 750.000 đ

Kích thước (mm): 440x500/855-980

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế lưng trung SG601

Ghế lưng trung SG601

Giá bán 1.387.000 đ

Kích thước (mm): 585x630x1000-1125

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Đăng ký nhận tin
Cập nhật những thông tin từ công ty.
Tất cả thông tin sẽ được bảo mật an toàn

Nguyễn Hoàng Anh Quân © 2012 All Rights Reserved. Designed & Developed by HopPhat Design Team

Chương trình HOT từ Nội Thất Hợp Phát
6
.
.
.
.