Ghế Phòng Họp

3% off

Ghế Lưới Phòng Họp GL401

Ghế Lưới Phòng Họp GL401

Giá bán 1.731.600 đ

Kích thước (mm): W590 x D590 x H1010

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

26% off

Ghế Lưới Phòng Họp GL402T

Ghế Lưới Phòng Họp GL402T

Giá bán 772.200 đ

Kích thước (mm): W585 x D590 x H860

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

18% off

Ghế Lưới Phòng Họp GL402TB

Ghế Lưới Phòng Họp GL402TB

Giá bán 1.064.700 đ

Kích thước (mm): W620 x D590-725 x H850

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

24% off

Ghế Lưới Phòng Họp GL402X

Ghế Lưới Phòng Họp GL402X

Giá bán 819.000 đ

Kích thước (mm): W585 x D590 x H860

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

16% off

Ghế Lưới Phòng Họp GL402XB

Ghế Lưới Phòng Họp GL402XB

Giá bán 1.111.500 đ

Kích thước (mm): W620 x D590 - 725 x H850

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

2% off

Ghế Lưới Phòng Họp GL403

Ghế Lưới Phòng Họp GL403

Giá bán 1.462.500 đ

Kích thước (mm): W580 x D630 x H980

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

2% off

Ghế Lưới Phòng Họp GL405

Ghế Lưới Phòng Họp GL405

Giá bán 596.700 đ

Kích thước (mm): W470 x D590 x H855

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

2% off

Ghế Lưới Phòng Họp GL406

Ghế Lưới Phòng Họp GL406

Giá bán 1.567.800 đ

Kích thước (mm): W580 x D630 x H980

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

3% off

Ghế Lưới Phòng Họp GL410

Ghế Lưới Phòng Họp GL410

Giá bán 1.602.900 đ

Kích thước (mm): W560 x D640 x H960

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

3% off

Ghế Lưới Phòng Họp GL411

Ghế Lưới Phòng Họp GL411

Giá bán 1.661.400 đ

Kích thước (mm): W560 x D605 x H1030

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

2% off

Ghế Lưới Phòng Họp GL412

Ghế Lưới Phòng Họp GL412

Giá bán 1.368.900 đ

Kích thước (mm): W580 x D570 x H950

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

2% off

Ghế Lưới Phòng Họp GL417

Ghế Lưới Phòng Họp GL417

Giá bán 666.900 đ

Kích thước (mm): W510 x D645 x H880

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

19% off

Ghế Lưới Phòng Họp GL418

Ghế Lưới Phòng Họp GL418

Giá bán 1.368.900 đ

Kích thước (mm): W625 x D580 x H1000

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

3% off

Ghế Lưới Phòng Họp GL419

Ghế Lưới Phòng Họp GL419

Giá bán 1.053.000 đ

Kích thước (mm): W550 x D630 x H875

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

2% off

Ghế Lưới Phòng Họp GL420

Ghế Lưới Phòng Họp GL420

Giá bán 608.400 đ

Kích thước (mm): W510 x D625 x H875

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

2% off

Ghế Lưới Phòng Họp GL421

Ghế Lưới Phòng Họp GL421

Giá bán 994.499 đ

Kích thước (mm): W580 x D615 x H910

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

2% off

Ghế Lưới Phòng Họp GL423

Ghế Lưới Phòng Họp GL423

Giá bán 1.462.500 đ

Kích thước (mm): W565 x D580 x H970

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

2% off

Ghế Lưới Phòng Họp GL424

Ghế Lưới Phòng Họp GL424

Giá bán 1.567.800 đ

Kích thước (mm): W600 x D555 x H820

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

2% off

Ghế Lưới Phòng Họp GL424B

Ghế Lưới Phòng Họp GL424B

Giá bán 1.719.900 đ

Kích thước (mm): W640 x D555-830 x H820

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

2% off

Ghế Lưới Phòng Họp GL425

Ghế Lưới Phòng Họp GL425

Giá bán 1.170.000 đ

Kích thước (mm): W520 x D600 x H930

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

2% off

Ghế Lưới Phòng Họp GL426

Ghế Lưới Phòng Họp GL426

Giá bán 780.390 đ

Kích thước (mm): W570 x D520 x H935

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

2% off

Ghế Lưới Phòng Họp GL427

Ghế Lưới Phòng Họp GL427

Giá bán 1.146.600 đ

Kích thước (mm): W635 x D570 x H1010

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

2% off

Ghế Lưới Phòng Họp GL429

Ghế Lưới Phòng Họp GL429

Giá bán 1.322.100 đ

Kích thước (mm): W615 x D620 x H930

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

2% off

Ghế Lưới Phòng Họp GL430

Ghế Lưới Phòng Họp GL430

Giá bán 2.445.300 đ

Kích thước (mm): W570 x D570 x H1020

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Đăng ký nhận tin
Cập nhật những thông tin từ công ty.
Tất cả thông tin sẽ được bảo mật an toàn

Nguyễn Hoàng Anh Quân © 2012 All Rights Reserved. Designed & Developed by HopPhat Design Team

Chương trình HOT từ Nội Thất Hợp Phát
3
.
.
.
.