Tủ Hồ Sơ Sơn PU

Tủ Tài Liệu Sơn PU DC1240H1

Tủ Tài Liệu Sơn PU DC1240H1

Giá bán 3.335.000 đ

Kích thước (mm): 1200x400x1000

Chất liệu: Gỗ Công Nghiệp Sơn PU

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Tủ Tài Liệu VERNEER DC1240V9

Tủ Tài Liệu VERNEER DC1240V9

Giá bán 8.951.000 đ

Kích thước (mm): 1200x400x2000

Chất liệu: Gỗ Công Nghiệp phủ Veneer Sơn PU

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Tủ Tài Liệu VERNEER DC1240VM9

Tủ Tài Liệu VERNEER DC1240VM9

Giá bán 6.891.000 đ

Kích thước (mm): 1200x400x2000

Chất liệu: Gỗ Công Nghiệp phủ Veneer Sơn PU

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Tủ Tài Liệu Sơn PU DC1340H1

Tủ Tài Liệu Sơn PU DC1340H1

Giá bán 5.370.000 đ

Kích thước (mm): 1350x400x2000

Chất liệu: Gỗ Công Nghiệp Sơn PU

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Tủ Tài Liệu Sơn PU DC1350H1

Tủ Tài Liệu Sơn PU DC1350H1

Giá bán 5.827.000 đ

Kích thước (mm): 1350x450x2000

Chất liệu: Gỗ Công Nghiệp Sơn PU

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Tủ Tài Liệu Sơn PU DC1350H10

Tủ Tài Liệu Sơn PU DC1350H10

Giá bán 7.476.000 đ

Kích thước (mm): 1350x420x2000

Chất liệu: Gỗ Công Nghiệp Sơn PU

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

6% off

Tủ Tài Liệu Sơn PU DC1350H11

Tủ Tài Liệu Sơn PU DC1350H11

Giá bán 6.412.000 đ

Kích thước (mm): 1350x450x2000

Chất liệu: Gỗ Công Nghiệp Sơn PU

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Tủ Tài Liệu Sơn PU DC1350H12

Tủ Tài Liệu Sơn PU DC1350H12

Giá bán 5.008.000 đ

Kích thước (mm): 1350x400x2000

Chất liệu: Gỗ Công Nghiệp Sơn PU

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Tủ Tài Liệu VERNEER DC1350V4

Tủ Tài Liệu VERNEER DC1350V4

Giá bán 12.074.000 đ

Kích thước (mm): 1350x430x2000

Chất liệu: Gỗ Công Nghiệp phủ Veneer Sơn PU

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Tủ Tài Liệu VERNEER DC1350V9

Tủ Tài Liệu VERNEER DC1350V9

Giá bán 11.571.000 đ

Kích thước (mm): 1350x400x2000

Chất liệu: Gỗ Công Nghiệp phủ Veneer Sơn PU

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Tủ Tài Liệu VERNEER & Melamine DC1350VM4

Tủ Tài Liệu VERNEER & Melamine DC1350VM4

Giá bán 7.909.000 đ

Kích thước (mm): 1350x430x2000

Chất liệu: Gỗ Công Nghiệp phủ Veneer Sơn PU

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Tủ Tài Liệu VERNEER DC1350VM9

Tủ Tài Liệu VERNEER DC1350VM9

Giá bán 8.787.000 đ

Kích thước (mm): 1350x400x2000

Chất liệu: Gỗ Công Nghiệp phủ Veneer Sơn PU

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

6% off

Tủ Tài Liệu Sơn PU DC1800H6

Tủ Tài Liệu Sơn PU DC1800H6

Giá bán 7.488.000 đ

Kích thước (mm): 1755x420x2000

Chất liệu: Gỗ Công Nghiệp Sơn PU

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

5% off

Tủ Tài Liệu Sơn PU DC1840H1

Tủ Tài Liệu Sơn PU DC1840H1

Giá bán 8.600.000 đ

Kích thước (mm): 1800x400x2000

Chất liệu: Gỗ Công Nghiệp Sơn PU

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Tủ Tài Liệu VERNEER DC1840V5

Tủ Tài Liệu VERNEER DC1840V5

Giá bán 16.029.000 đ

Kích thước (mm): 1800x455x2000

Chất liệu: Gỗ Công Nghiệp phủ Veneer Sơn PU

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Tủ Tài Liệu VERNEER DC1840VM5

Tủ Tài Liệu VERNEER DC1840VM5

Giá bán 10.226.000 đ

Kích thước (mm): 1800x455x2000

Chất liệu: Gỗ Công Nghiệp phủ Veneer Sơn PU

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Tủ Tài Liệu Sơn PU DC1850H9

Tủ Tài Liệu Sơn PU DC1850H9

Giá bán 9.840.000 đ

Kích thước (mm): 1850x460x1875

Chất liệu: Gỗ Công Nghiệp Sơn PU

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Tủ Tài Liệu Sơn PU DC2000H9

Tủ Tài Liệu Sơn PU DC2000H9

Giá bán 10.167.000 đ

Kích thước (mm): 1850x460x2000

Chất liệu: Gỗ Công Nghiệp Sơn PU

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Tủ Tài Liệu VERNEER DC2000V2

Tủ Tài Liệu VERNEER DC2000V2

Giá bán 13.783.000 đ

Kích thước (mm): 2000x450x2000

Chất liệu: Gỗ Công Nghiệp phủ Veneer Sơn PU

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Tủ Tài Liệu VERNEER & Melamine DC2000VM2

Tủ Tài Liệu VERNEER & Melamine DC2000VM2

Giá bán 10.249.000 đ

Kích thước (mm): 2000x450x2000

Chất liệu: Gỗ Công Nghiệp phủ Veneer Sơn PU

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

7% off

Tủ Tài Liệu Sơn PU DC2200H2

Tủ Tài Liệu Sơn PU DC2200H2

Giá bán 9.770.000 đ

Kích thước (mm): 2200x530x2000

Chất liệu: Gỗ Công Nghiệp Sơn PU

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Tủ lãnh đạo cao cấp DC2448V6

Tủ lãnh đạo cao cấp DC2448V6

Giá bán 21.528.000 đ

Kích thước (mm): 2400x480x2200

Chất liệu: Gỗ CN Veneer sơn PU

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Tủ lãnh đạo cao cấp DC2448VM6

Tủ lãnh đạo cao cấp DC2448VM6

Giá bán 16.439.000 đ

Kích thước (mm): 2400x480x2200

Chất liệu: Gỗ CN Veneer sơn PU

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Tủ lãnh đạo cao cấp DC3040VM20

Tủ lãnh đạo cao cấp DC3040VM20

Giá bán 19.317.000 đ

Kích thước (mm): 3000x400x2000

Chất liệu: Gỗ CN Veneer sơn PU

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Đăng ký nhận tin
Cập nhật những thông tin từ công ty.
Tất cả thông tin sẽ được bảo mật an toàn

Nguyễn Hoàng Anh Quân © 2012 All Rights Reserved. Designed & Developed by HopPhat Design Team

Chương trình HOT từ Nội Thất Hợp Phát
3
.
.
.
.