Tủ Hồ Sơ Thấp Giá Rẻ

Tủ Hồ Sơ Thấp THST M01

Tủ Hồ Sơ Thấp THST M01

Giá bán 990.000 đ

Kích thước (mm): 800x400x850

Chất liệu: Gỗ Công Nghiệp Phủ Melamine

Tình trạng: Hàng giao nhanh, nhiều màu tùy chọn

Mua nhanh Cho vào giỏ

Tủ Hồ Sơ Thấp THST M02

Tủ Hồ Sơ Thấp THST M02

Giá bán 1.250.000 đ

Kích thước (mm): 800x400x850

Chất liệu: Gỗ Công Nghiệp phủ Melamine

Tình trạng: Hàng giao nhanh, nhiều màu tùy chọn

Mua nhanh Cho vào giỏ

Tủ Hồ Sơ Thấp THST M03

Tủ Hồ Sơ Thấp THST M03

Giá bán 1.400.000 đ

Kích thước (mm): 800x400x850

Chất liệu: Gỗ Công Nghiệp Phủ Melamine

Tình trạng: Hàng giao nhanh, nhiều màu tùy chọn

Mua nhanh Cho vào giỏ

14% off

Tủ Hồ Sơ Thấp THST M04

Tủ Hồ Sơ Thấp THST M04

Giá bán 1.300.000 đ

Kích thước (mm): 800x400x850

Chất liệu: Gỗ Công Nghiệp Phủ Melamine

Tình trạng: Hàng giao nhanh, nhiều màu tùy chọn

Mua nhanh Cho vào giỏ

14% off

Tủ Hồ Sơ Thấp THST M05

Tủ Hồ Sơ Thấp THST M05

Giá bán 1.300.000 đ

Kích thước (mm): 800x400x850

Chất liệu: Gỗ Công Nghiệp Phủ Melamine

Tình trạng: Hàng giao nhanh, nhiều màu tùy chọn

Mua nhanh Cho vào giỏ

13% off

Tủ Hồ Sơ Thấp THST M06

Tủ Hồ Sơ Thấp THST M06

Giá bán 1.350.000 đ

Kích thước (mm): 800x400x850

Chất liệu: Gỗ Công Nghiệp Phủ Melamine

Tình trạng: Hàng giao nhanh, nhiều màu tùy chọn

Mua nhanh Cho vào giỏ

13% off

Tủ Hồ Sơ Thấp THST M07

Tủ Hồ Sơ Thấp THST M07

Giá bán 1.350.000 đ

Kích thước (mm): 800x400x850

Chất liệu: Gỗ Công Nghiệp Phủ Melamine

Tình trạng: Hàng giao nhanh, nhiều màu tùy chọn

Mua nhanh Cho vào giỏ

Tủ Hồ Sơ Thấp THST M08

Tủ Hồ Sơ Thấp THST M08

Giá bán 2.650.000 đ

Kích thước (mm): 1600x400x850

Chất liệu: Gỗ Công Nghiệp Phủ Melamine

Tình trạng: Hàng giao nhanh, nhiều màu tùy chọn

Mua nhanh Cho vào giỏ

Tủ Hồ Sơ Thấp THST M09

Tủ Hồ Sơ Thấp THST M09

Giá bán 2.750.000 đ

Kích thước (mm): 1600x400x850

Chất liệu: Gỗ Công Nghiệp Phủ Melamine

Tình trạng: Hàng giao nhanh, nhiều màu tùy chọn

Mua nhanh Cho vào giỏ

Tủ Hồ Sơ Thấp THST M10

Tủ Hồ Sơ Thấp THST M10

Giá bán 3.890.000 đ

Kích thước (mm): 2400x400x850

Chất liệu: Gỗ Công Nghiệp Phủ Melamine

Tình trạng: Hàng giao nhanh, nhiều màu tùy chọn

Mua nhanh Cho vào giỏ

Tủ Hồ Sơ Thấp THST M11

Tủ Hồ Sơ Thấp THST M11

Giá bán 1.990.000 đ

Kích thước (mm): 1200x400x850

Chất liệu: Gỗ Công Nghiệp Phủ Melamine

Tình trạng: Hàng giao nhanh, nhiều màu tùy chọn

Mua nhanh Cho vào giỏ

Tủ Hồ Sơ Thấp THST M12

Tủ Hồ Sơ Thấp THST M12

Giá bán 1.850.000 đ

Kích thước (mm): 1000x400x750

Chất liệu: Gỗ Công Nghiệp Phủ Melamine

Tình trạng: Hàng giao nhanh, nhiều màu tùy chọn

Mua nhanh Cho vào giỏ

Tủ Hồ Sơ Thấp THST M13

Tủ Hồ Sơ Thấp THST M13

Giá bán 1.950.000 đ

Kích thước (mm): 1000x400x750

Chất liệu: Gỗ Công Nghiệp Phủ Melamine

Tình trạng: Hàng giao nhanh, nhiều màu tùy chọn

Mua nhanh Cho vào giỏ

Tủ Hồ Sơ Thấp THST M14

Tủ Hồ Sơ Thấp THST M14

Giá bán 1.990.000 đ

Kích thước (mm): 1200x400x850

Chất liệu: Gỗ Công Nghiệp Phủ Melamine

Tình trạng: Hàng giao nhanh, nhiều màu tùy chọn

Mua nhanh Cho vào giỏ

Tủ Hồ Sơ Thấp THST M15

Tủ Hồ Sơ Thấp THST M15

Giá bán 2.650.000 đ

Kích thước (mm): 1600x400x750

Chất liệu: Gỗ Công Nghiệp Phủ Melamine

Tình trạng: Hàng giao nhanh, nhiều màu tùy chọn

Mua nhanh Cho vào giỏ

Tủ Hồ Sơ Thấp THST M16

Tủ Hồ Sơ Thấp THST M16

Giá bán 1.990.000 đ

Kích thước (mm): 1200x400x1000

Chất liệu: Gỗ Công Nghiệp Phủ Melamine

Tình trạng: Hàng giao nhanh, nhiều màu tùy chọn

Mua nhanh Cho vào giỏ

Đăng ký nhận tin
Cập nhật những thông tin từ công ty.
Tất cả thông tin sẽ được bảo mật an toàn

Nguyễn Hoàng Anh Quân © 2012 All Rights Reserved. Designed & Developed by HopPhat Design Team

Chương trình HOT từ Nội Thất Hợp Phát
3
.
.
.
.