Tủ sắt gia dụng

15% off

Tủ sắt gia dụng TU15B1C2

Tủ sắt gia dụng TU15B1C2

Giá bán 4.154.000 đ

Kích thước (mm): 1000x500x1970

Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

13% off

Tủ sắt gia dụng TU15B2C3

Tủ sắt gia dụng TU15B2C3

Giá bán 4.856.000 đ

Kích thước (mm): 1350x500x1970

Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

11% off

Tủ sắt gia dụng TU15B3C4

Tủ sắt gia dụng TU15B3C4

Giá bán 6.540.000 đ

Kích thước (mm): 1800x500x1970

Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

14% off

Tủ sắt gia dụng TU15B3C4NK3

Tủ sắt gia dụng TU15B3C4NK3

Giá bán 5.487.000 đ

Kích thước (mm): 1350x500x1970

Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Tủ sắt gia dụng TU16

Tủ sắt gia dụng TU16

Giá bán 4.095.000 đ

Kích thước (mm): 750x550x1830

Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

14% off

Tủ sắt gia dụng TU17B1C2

Tủ sắt gia dụng TU17B1C2

Giá bán 3.463.000 đ

Kích thước (mm): 1000x500x1850

Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

9% off

Tủ sắt gia dụng TU17B2C3

Tủ sắt gia dụng TU17B2C3

Giá bán 4.797.000 đ

Kích thước (mm): 1350xx500x1850

Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Tủ sắt gia dụng TU18B2C3

Tủ sắt gia dụng TU18B2C3

Giá bán 6.400.000 đ

Kích thước (mm): 1270x550x1970

Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Tủ sắt gia dụng TU18B3C4

Tủ sắt gia dụng TU18B3C4

Giá bán 8.038.000 đ

Kích thước (mm): 1670x550x1970

Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

9% off

Tủ sắt gia dụng TU19B2C2

Tủ sắt gia dụng TU19B2C2

Giá bán 4.914.000 đ

Kích thước (mm): 1250x550x1970

Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Tủ sắt gia dụng TU19B3C3

Tủ sắt gia dụng TU19B3C3

Giá bán 7.231.000 đ

Kích thước (mm): 1700x550x1970

Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Tủ sắt gia dụng TU20B2C3

Tủ sắt gia dụng TU20B2C3

Giá bán 6.213.000 đ

Kích thước (mm): 1268x550x1970

Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Tủ sắt gia dụng TU20B3C4

Tủ sắt gia dụng TU20B3C4

Giá bán 8.073.000 đ

Kích thước (mm): 1670x550x1970

Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Đăng ký nhận tin
Cập nhật những thông tin từ công ty.
Tất cả thông tin sẽ được bảo mật an toàn

Nguyễn Hoàng Anh Quân © 2012 All Rights Reserved. Designed & Developed by HopPhat Design Team

Chương trình HOT từ Nội Thất Hợp Phát
3
.
.
.
.