Tủ sắt hiện đại

Tủ sắt hiện đại HS1D

Tủ sắt hiện đại HS1D

Giá bán 1.989.000 đ

Kích thước (mm): 420x500x660

Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Tủ sắt hiện đại HS2D

Tủ sắt hiện đại HS2D

Giá bán 2.246.000 đ

Kích thước (mm): 396x545x655

Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Tủ sắt hiện đại HS3

Tủ sắt hiện đại HS3

Giá bán 1.755.000 đ

Kích thước (mm): 396x480x580

Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Tủ sắt hiện đại HS5

Tủ sắt hiện đại HS5

Giá bán 1.849.000 đ

Kích thước (mm): 396x480x655

Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Tủ sắt hiện đại HS5DT

Tủ sắt hiện đại HS5DT

Giá bán 2.340.000 đ

Kích thước (mm): 396x480x655

Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

7% off

Tủ sắt hiện đại TU3FD

Tủ sắt hiện đại TU3FD

Giá bán 2.785.000 đ

Kích thước (mm): 915x450x915

Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

9% off

Tủ sắt hiện đại TU TP01D

Tủ sắt hiện đại TU TP01D

Giá bán 2.399.000 đ

Kích thước (mm): 1100x450x660

Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

21% off

Tủ sắt hiện đại TU06AD

Tủ sắt hiện đại TU06AD

Giá bán 1.392.000 đ

Kích thước (mm): 915x450x915

Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

19% off

Tủ sắt hiện đại TU06BD

Tủ sắt hiện đại TU06BD

Giá bán 1.860.000 đ

Kích thước (mm): 915x450x915

Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

7% off

Tủ sắt hiện đại TU09D

Tủ sắt hiện đại TU09D

Giá bán 3.452.000 đ

Kích thước (mm): 915x450x1830

Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

13% off

Tủ sắt hiện đại TU09K2D

Tủ sắt hiện đại TU09K2D

Giá bán 3.756.000 đ

Kích thước (mm): 1000x450x1830

Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

9% off

Tủ sắt hiện đại TU09K3D

Tủ sắt hiện đại TU09K3D

Giá bán 3.604.000 đ

Kích thước (mm): 1000x450x1830

Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

11% off

Tủ sắt hiện đại TU09K3GD

Tủ sắt hiện đại TU09K3GD

Giá bán 3.873.000 đ

Kích thước (mm): 1000x450x1830

Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

7% off

Tủ sắt hiện đại TU09K4D

Tủ sắt hiện đại TU09K4D

Giá bán 3.721.000 đ

Kích thước (mm): 1000x450x1830

Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

11% off

Tủ sắt hiện đại TU09K5D

Tủ sắt hiện đại TU09K5D

Giá bán 5.066.000 đ

Kích thước (mm): 1350x450x1830

Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

8% off

Tủ sắt hiện đại TU09K6D

Tủ sắt hiện đại TU09K6D

Giá bán 3.920.000 đ

Kích thước (mm): 1000x450x1830

Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

9% off

Tủ sắt hiện đại TU09K7D

Tủ sắt hiện đại TU09K7D

Giá bán 5.476.000 đ

Kích thước (mm): 1367x450x1830

Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Tủ sắt hiện đại TU118GD

Tủ sắt hiện đại TU118GD

Giá bán 2.714.000 đ

Kích thước (mm): 1180x407x915

Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

6% off

Tủ sắt hiện đại TU118SD

Tủ sắt hiện đại TU118SD

Giá bán 2.562.000 đ

Kích thước (mm): 1180x407x915

Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

7% off

Tủ sắt hiện đại TU12AD

Tủ sắt hiện đại TU12AD

Giá bán 2.223.000 đ

Kích thước (mm): 915x400x1200

Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Tủ sắt hiện đại TU12D

Tủ sắt hiện đại TU12D

Giá bán 2.363.000 đ

Kích thước (mm): 915x400x1200

Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Tủ sắt hiện đại TU12NKD

Tủ sắt hiện đại TU12NKD

Giá bán 2.948.000 đ

Kích thước (mm): 915x400x1200

Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Tủ sắt hiện đại TU3FD

Tủ sắt hiện đại TU3FD

Giá bán 2.984.000 đ

Kích thước (mm): 915x450x915

Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

11% off

Tủ sắt hiện đại TU88GD

Tủ sắt hiện đại TU88GD

Giá bán 2.165.000 đ

Kích thước (mm): 880x407x915

Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Đăng ký nhận tin
Cập nhật những thông tin từ công ty.
Tất cả thông tin sẽ được bảo mật an toàn

Nguyễn Hoàng Anh Quân © 2012 All Rights Reserved. Designed & Developed by HopPhat Design Team

Chương trình HOT từ Nội Thất Hợp Phát
3
.
.
.
.